Διοικητικό Συμβούλιο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟ ΝΕΟ Δ. Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΒΡΙΤΩΝ ΞΑΝΘΗΣ

 

Μετά την κατανομή αξιωμάτων της 4 Δεκεμβρίου 2017 το νέο Διοικητικό Συμβούλιο έχει την παρακάτω σύνθεση:

Πρόεδρος: Πολυμένης Απόστολος

Αντιπρόεδρος & έφορος χορωδίας: Βλασακούδης Λεωνίδας

Γενικός Γραμματέας: Γκαϊλιάκας Γεώργιος

Γενικός Ταμίας: Κωνσταντινίδου Χρυσούλα

Έφορος Οργανωτικού: Καρασερίδης Αθανάσιος

Έφορος χορευτικών τμημάτων: Τσάβου Ευστρατία

Έφορος ιματιοθήκης: Τούλη Χάϊδω

Pin It on Pinterest

Share This