Σαν Σύλλογός Εβριτών Ν. Ξάνθης, νιώθοντας την αίσθηση του χρέους απέναντι στην παράδοση μας να περισσεύει, θεωρήσαμε μοναδική την ευκαιρία που μας παρείχε το Ε.Π. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ LEADER + 2000 – 2006 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΞΑΝΘΗΣ, το οποίο υλοποιήσαμε, με τη βοήθεια της Αναπτυξιακής Ν. Ξάνθης Α.Ε. για την δημιουργία βάσης δεδομένων των παραδοσιακών λαϊκών φορεσιών και των μουσικών οργάνων της Θράκης. Πρόθεσή μας να προκαλέσουμε το ενδιαφέρον για τις φορεσιές και τα μουσικά όργανα της Θράκης, σαν στοιχεία ανάδειξης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και το κυριότερο να μεταδώσουμε το πιστεύω μας, ότι δηλαδή ο λαϊκός πολιτισμός και τα ακούσματα, μπορούν να αποτελέσουν τμήματα από μια σειρά αλληλοσυμπληρωμένες δράσεις και συνεργασίες, ικανές να δώσουν νέες διαστάσεις στην πολιτιστική και οικονομική ζωή των κατοίκων της Θρακικής υπαίθρου.
Πιστεύουμε παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε, κατορθώσαμε να ανταποκριθούμε στους αρχικούς μας στόχους και κυρίως να κεντρίσουμε το ενδιαφέρον των ειδικών και των αρμοδίων για την συστηματική και ολοκληρωμένη καταγραφή και αξιοποίηση του λαϊκού πολιτισμού της Θράκης

Pin It on Pinterest

Share This