Αφορμή για την οργάνωση της παρούσας δράση μας υπήρξαν τα πολλά μηνύματα αμφισβήτησης, ένστασης και διαμαρτυρίας που γίναμε αποδέκτες, σχετικά με την απόδοση, τον ρυθμό, τα λόγια και το ύφος πολλών μουσικών εκτελέσεων της Θράκης. Η προσπάθειά μας ξεκίνησε στα τέλη του 2010 σαν έρευνα πάνω στις επιδράσεις και στις παρεμβάσεις που υπέστησαν τον 20ο αιώνα τα μουσικά ακούσματα των ντόπιων κατοίκων της σημερινής Δυτικής Θράκης. Ακολούθησε μια προσεκτική έρευνα – μελέτη του κοινωνικό – πολιτιστικού περιβάλλοντος μέσα στο οποία διαμορφώθηκαν οι μουσικοί ρυθμοί και οι μελωδίες της Θράκης καθώς και τα δεδομένα που επικρατούσαν στην συγκεκριμένη περιοχή μετά την απελευθέρωση.
Επισημαίνουμε ιδιαίτερα:
• Η έρευνά μας πραγματοποιήθηκε στο χώρο της κοιλάδας του Ερυθροποτάμου αφενός για πρακτικούς λόγους (αμιγείς ομάδες ντόπιων πληθυσμών, πλούσιο λαογραφικό περιβάλλον, βιωματική σχέση των μελών μας κ.λ.π.) αφετέρου διότι θεωρείται η αναμφισβήτητη κοιτίδα της θρακιώτικης λαογραφίας.
• Η κατηγοριοποίηση των δημοτικών τραγουδιών στο σύστημα της βυζαντινής μουσικής και των αραβοπέρσικών μακάμ γίνεται πάντα κατά προσέγγιση, δεδομένου του ότι τα τραγούδια αποτελούν μικρές μελωδικές φόρμες, στις οποίες η λόγια θεωρητική αποτύπωση των ήχων-μακάμ δεν μπορεί να έχει πλήρη ανάπτυξη και αντιστοιχία.
• Επιλέξαμε στην έκδοσή μας να αναφέρουμε μόνο την πηγή και τον οικισμό που καταγράψαμε το κάθε τραγούδι, επειδή η παραδοσιακή μουσική δεν συνιστά ένα ερμητικά κλειστό σύστημα και ως πολιτισμικό προϊόν εύκολα υιοθετείται, καθιστώντας δυσδιάκριτο τον τόπο παραγωγής της.
• Στις φωτογραφίες του ένθετου, απεικονίζονται μουσικοί που είτε απεβίωσαν, είτε αποσύρθηκαν από την ενεργό δράση.

Το μουσικό μας άλμπουμ εμπεριέχει:
• Ένα CD με δώδεκα τραγούδια και έναν οργανικό σκοπό του Ερυθροποτάμου, καθώς και τρία τραγούδια όμορων περιοχών, που επιλέξαμε για την τεκμηρίωση της έρευνάς μας.
• Ένα πολυσέλιδο ένθετο, με γλωσσολογικά, ιστορικά και λαογραφικά στοιχεία, τους στοίχους και την μουσική τεχνολόγηση του δίσκου, μια θαυμάσια πρώτη ύλη, εργαλείο για τη μελέτη της νεοθρακικής λαογραφικής πραγματικότητας.
1. Η γαλατιανή
Ρυθμός 6/8 – Ζωναράδικος. Ήχος πλάγιος του πρώτου (Χουσεϊνί)
2. Η κουμπάρα
Ρυθμός 6/8 – Ζωναράδικος (γαϊτάνι). ¨Ήχος πρώτος (Ουσάκ)
3. Η Σταυρινή
Ρυθμός 9/8 -Συρτός συγκαθιστός. Ήχος πρώτος (Ουσάκ)
4. Μουν΄ θαμάζουμι κι λέου
Ρυθμός 2/4 -Ξεσυρτός (της Γίκνας). Ήχος πρώτος (Ουσάκ)
5. Μαυρουδής πουλάει κρασί
Ρυθμός 6/8 – Ζωναράδικος. Ήχος πρώτος (Ουσάκ)
6. Ανάθεμα το Μόσχο
Ρυθμός 2/4 – Ξεσυρτός. Ήχος πρώτος (Ουσάκ)
7. Μπέλλα Ράντου
Ρυθμός 5/8 – Μπαϊντούσκα. Ήχος πλάγιος του τετάρτου (Ράστ)
8. Πάλι κιρός συννέφιασι
Ρυθμός 2/4 – Ταπεινός. Ήχος Πλάγιος του τετάρτου επιφωνών (Ράστ μαγιέ)
9. Ιννιά χιλιάδις πρόβατα
Ρυθμός 6/8 – Ζωναράδικος. Ήχος πρώτος (Ουσάκ)
10. Ελένη μπουναριώτ΄σα
Ρυθμός 9/8 -Συρτός συγκαθιστός. Ήχος πρώτος (Ουσάκ)
11. Τρεις λυγιρές
Ρυθμός 3/4 – Ταπεινός. Ήχος πλάγιος του δευτέρου (Χιτζάζ)
12. Πέφτει αντάρα στα βουνά & Μάρι ρούσα
Ρυθμός 6/8 – Ζωναράδικος (γαϊτάνι). Ήχος πρώτος (Ουσάκ)
13. Μαντιλάτος
Ρυθμός 7/8 – Μαντιλάτος. Ήχος πλάγιος του τετάρτου (Ράστ) και πλάγιος του δευτέρου (Χιτζάζ)
14. Για δγιές αυτόν το σταυραετό
Ρυθμός 6/8 – πλαλ´τός. Ήχος πρώτος (Ουσάκ)
15. Ντουμπρουλιώ
Ρυθμός 6/8 – Νταϊκουτός. Ήχος πρώτος (Ουσάκ)
16. Σιλών΄ βασ΄λιάς τ΄ άλουγου
Ρυθμός 9/8 – Συρτός συγκαθιστός. Ήχος πρώτος (Ουσάκ)

Pin It on Pinterest

Share This